Бацькоўскі ўніверсітэт

РЭСПУБЛІКАНСКІ ПРАЕКТ «БАЦЬКОЎСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ»

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ ПЛАТФОРМА

Актуальнай формай арганізацыі работы з бацькамі ў 2023/2024 навучальным годзе ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі становіцца рэалізацыя праекта «Бацькоўскі ўніверсітэт». Прызначэнне Бацькоўскіх універсітэтаў - псіхолага-педагагічная асвета бацькоў, азнаямленне з інфармацыяй па розных пытаннях выхавання, стварэнне ўмоў, якія садзейнічаюць развіццю ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям'і і школы.

Школа з'яўляецца важнейшым сацыяльным інстытутам, з якім сям'я ўзаемадзейнічае на працягу ўсяго навучання дзіцяці. Эфектыўнасць адукацыі і выхавання дзіцяці шмат у чым залежыць ад таго, наколькі цесная гэтая сувязь. Патрабаванні сучаснай рэальнасці стымулююць педагогаў авалодваць найноўшымі педагагічнымі тэхналогіямі для выкарыстання іх у сваёй працы, шукаць эфектыўныя формы ўзаемадзеяння з бацькамі. Супрацоўніцтва сям'і і школы ў інтарэсах дзіцяці можа быць паспяховым толькі ў тым выпадку, калі яны стануць саюзнікамі, што дасць магчымасць ім лепш даведацца пра дзіця, улічваць яго індывідуальныя асаблівасці пры развіцці яго здольнасцей, сфарміраваць жыццёвыя арыенціры і каштоўнасныя прыярытэты.

Практыка паказвае, што не ўсе бацькі маюць дастатковы ўзровень ведаў і ўменняў у галіне выхавання і адчуваюць цяжкасці ў развіцці і выхаванні дзіцяці, устанаўленні кантактаў з дзецьмі. Бацькі не валодаюць у дастатковай меры ведамі ўзроставых і індывідуальных асаблівасцей развіцця дзіцяці, часта ажыццяўляюць выхаванне інтуітыўна, што, як правіла, не прыносіць пазітыўных вынікаў. Не заўсёды бацькі разумеюць сваё дзіця. Бацькі могуць слухаць, але не чуць дзіця, што прыводзіць да складанасцяў ва ўзаемаадносінах. У такіх сем'ях часта няма трывалых міжасобасных сувязяў паміж бацькамі і дзецьмі і, як следства, "аўтарытэтам" становіцца вонкавае, часцяком негатыўнае асяроддзе, што прыводзіць да "выхаду" дзіцяці з-пад уплыву сям'і.

Педагогам, педагогам-псіхолагам, сацыяльным педагогам важна ўстанавіць партнёрскія адносіны з сям'ёй кожнага выхаванца, стварыць атмасферу ўзаемападтрымкі і агульнасці інтарэсаў. На сучасным этапе развіцця сувязным звяном паміж школай і сям'ёй з'яўляюцца спецыялісты сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы. Менавіта ад іх працы залежыць тое, наколькі сем'і разумеюць палітыку, якая праводзіцца школай у адносінах да выхавання, навучання дзяцей, удзельнічаюць у яе рэалізацыі. Пры гэтым сям'я павінна разглядацца як галоўны заказчык і саюзнік у выхаванні дзяцей, а аб'яднанне намаганняў педагогаў і бацькоў створыць спрыяльныя ўмовы для развіцця дзіцяці.

Мэта Бацькоўскага ўніверсітэта – павышэнне педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, фарміраванне адказнага, пазітыўнага бацькоўства. Універсітэт педагагічных ведаў для бацькоў павінен садзейнічаць устанаўленню кантактаў бацькоў са школай, узаемадзеянню бацькоў і педагогаў у выхаванні, развіцці і сацыялізацыі дзіцяці.

Асноўныя задачы Бацькаўскага ўніверсітэта:

фарміраванне каштоўнасна-сэнсавых асноў бацькоўства; актуалізацыя пачуцця адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;
фарміраванне і развіццё псіхолага-педагагічных кампетэнцый бацькоў у галіне сямейнага выхавання (фарміраванне ведаў аб сямейнай псіхалогіі, дзіцяча-бацькоўскіх адносінах, узроставых асаблівасцях дзяцей, фарміраванне гарманічных сямейных адносін, навыкаў канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічанне развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;
забеспячэнне мэтанакіраванай работы па прафілактыцы сямейнага няшчасця і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнне рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікнення цяжкасцей у сямейным выхаванні, аказанне своечасовай псіхолага-педагагічнай і інфармацыйнай дапамогі сем'ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю;
арганізацыя эфектыўнага супрацоўніцтва і партнёрства бацькоў навучэнцаў і ўстановы адукацыі і г.д.
Мэтавая група - бацькі (законныя прадстаўнікі) навучэнцаў.

Накірункі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

I. Арганізацыйны:

фарміраванне вочнай і дыстанцыйнай форм навучання ў Бацькоўскім універсітэце;
распрацоўка "Інтэрнэт-сайта бацькоўскага ўніверсітэта";
стварэнне ў папулярных сацыяльных сетках («Укантакце», «Аднакласнікі», «Facebook») Інтэрнэт-рэсурсаў для размяшчэння інфармацыі аб дзейнасці Бацькоўскага ўніверсітэта (анонс маючых адбыцца сустрэч, навіны аб мінулых сустрэчах, матэрыялы адукацыйнага характару для бацькоў і г.д.).
II. Інфармацыйна-асветніцкі:

прэзентацыя зместу праграмы і мерапрыемстваў Бацькоўскага ўніверсітэта;
арганізацыя псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў па розных аспектах сямейнага выхавання:
- прававое: аб магчымасцях, правах і абавязках у ажыццяўленні адукацыйных запатрабаванняў сям'і;

- псіхолага-педагагічнае: аб метадах і формах выхавання, навучання дзіцяці;

- грамадзянскае: аб шляхах развіцця адукацыі, школы.

кансультаванне бацькоў па юрыдычных, псіхолага-педагагічных і іншых праблемах.
III. Змястоўны:

навукова-метадычнае забеспячэнне фарміравання псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў у галіне выхавання і развіцця дзяцей з улікам сацыякультурных традыцый, сучасных праблем і асаблівасцей развіцця грамадства;
пашырэнне выхаваўчага і творчага патэнцыялу бацькоў і сям'і ў цэлым.
Выхаваўчая дзейнасць Бацькоўскага ўніверсітэта будуецца:

- на адзнацы бацькамі ўласнага жыццёвага вопыту;

- на набыцці новых спазнанняў у апоры на ўласныя ўнутраныя рэзервы;

- на стабільных зносінах дзяцей і іх бацькоў;

- на фармаванні атмасферы пошуку новых ведаў;

- на самаўдасканаленні бацькоў праз усведамленне імі індывідуальнага погляду на дзіця;

- на развіцці творчых здольнасцей членаў сям'і;

- на ўменні бачыць вынікі развіцця дзяцей;

- на ўменні бачыць цяжкасці і шукаць шляхі іх пераадолення, выбудоўваць усходы поспеху.

Праца Бацькоўскага ўніверсітэта арганізуецца з улікам заканамернасцяў развіцця дзіцяці ў розныя ўзроставыя перыяды па трох ступенях:

I ступень - "Маё дзіця - малодшы школьнік" - для бацькоў навучэнцаў I-IV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

II ступень - "Маё дзіця - падлетак" - для бацькоў навучэнцаў V-IX класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

III ступень - "Маё дзіця - старшакласнік" - для бацькоў навучэнцаў X-XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Прапанаваныя напрамкі будуць садзейнічаць уключэнню бацькоў у актыўнае супрацоўніцтва са школай у вырашэнні праблем сямейнага выхавання. Арганізацыя ўзаемадзеяння з бацькамі навучэнцаў у рамках Бацькоўскага ўніверсітэта дасць магчымасць аб'яднаць намаганні бацькоў, педагогаў, педагогаў-псіхолагаў, педагогаў сацыяльных і іншых спецыялістаў па арганізацыі канструктыўнага дыялога ў пошуку адказаў на актуальныя пытанні сямейнага выхавання.

Формы правядзення заняткаў:

традыцыйныя (лекцыі, гутаркі, канферэнцыі, круглыя ​​сталы, дыскусіі, семінары-практыкумы, майстар-класы, псіхалагічныя трэнінгі, індывідуальныя гутаркі і кансультацыі, апытанні бацькоў па рознай тэматыцы, абмен досведам працы і г.д.);
дыстанцыйныя (вебінары, форумы, on-line кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, работа на гарачай лініі ўстановы адукацыі, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў, улётак, афармленне стэндаў, анкетаванне бацькоў, стварэнне і абнаўленне кутка педагога-псіхолага у кожным класе, прыцягненне бацькоў да ўдзелу ў тэматычных выставах і іншых мерапрыемствах). 


Чакаемыя вынікі працы Бацькоўскага ўніверсітэта:

- фарміраванне ў бацькоў свядомага стаўлення да бацькоўства;

- павышэнне цікавасці бацькоў да самаадукацыі;

- задавальненне патрэбнасці сям'і вучня ў адукацыйных паслугах: у навучанні, псіхолага-педагагічнай падтрымцы і інш.;

- павышэнне ўзроўню педагагічнай культуры бацькоў;

- актывізацыя бацькоў у вырашэнні сямейных праблем, скарачэнне колькасці праблемных сем'яў, выпадкаў сямейнага гвалту, памяншэнне колькасці падлеткаў з дэвіянтнымі паводзінамі;

- развіццё ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям'і і ўстановы адукацыі;

- ахоп бацькоўскім усенавучам большасці бацькоў навучэнцаў, дзякуючы сістэме дыстанцыйнага навучання.

Заняткі Бацькоўскага ўніверсітэта праводзяцца адзін раз у чвэрць. Кансультацыі для бацькоў праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленым графікам. Тэматыка заняткаў і кансультацый з бацькамі пабудавана з улікам узроставых псіхалагічных асаблівасцей вучняў.

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО «О РЕАЛИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА „РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ“»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

17.01.2022 18:14 - 28.12.2023 11:42

згарнуць

План на 2023/2024 нг

ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

БАЦЬКОЎСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА на 2023/2024 н/г

I ступень – «Маё дзіця- малодшы школьнік»

для бацькоў вучняў I-IV класаў

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік пытанняў, якія вывучаюцца

Тэрміны правядзення

Форма правядзення

Адказныя

1

1-ы клас

 

 

 

1.1

Тэма 1. Адаптацыя вучняў у 1-м класе.

Фізіялагічная, псіхалагічная і сацыяльная адаптацыя навучэнцаў школы. Прычыны сацыяльна-псіхалагічнай дэзадаптацыі. Дапамога дзіцяці ў адаптацыі да школы

верасень

лекцыя

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг

1.2

Тэма 2. Рэжым дня школьніка.

Захаванне санітарна-гігіенічных норм. Арганізацыя рэжыму дня школьніка. Выхаванне самастойнасці і арганізаванасці ў першакласніка

лістапад

практыкум

класны кіраўнік, медыцынскі работнік

1.3

Тэма 3. Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні і развіцці дзіцяці.

Каштоўнасці, традыцыі і звычаі сям'і. Значэнне прыкладу бацькоў у выхаванні дзіцяці. Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні ў дзіцяці жадання працаваць

люты

дыскусія

класны кіраўнік

1.4

Тэма 4. Станоўчыя эмоцыі ў жыцці вучня.

Эмоцыі ў нашым жыцці. Значэнне эмацыйна-пачуццёвай сферы для фармавання паўнавартаснай асобы. Рэкамендацыі бацькам па развіццю станоўчых эмоцый дзіцяці

май

Семінар-практыкум

педагог-псіхолаг

2

2-3 класы

 

 

 

2.1

Тэма 1. Як бацькі могуць дапамагчы дзіцяці вучыцца.

Захаванне рэжыму дня - важная ўмова паспяховай вучобы дзіцяці. Кантроль бацькоў за выкананнем дамашніх заданняў школьнікаў. Тыповыя памылкі бацькоў у арганізацыі навучальнай працы дзіцяці

верасень

гутарка

класны кіраўнік

2.2

Тэма 2. Галоўныя правілы здаровага ладу жыцця.

Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе. Фарміраванне здаровага ладу жыцця навучэнцаў малодшых класаў. Асноўныя правілы здаровага ладу жыцця: рацыянальнае харчаванне, рухальная актыўнасць, станоўчыя эмоцыі. Роля сям'і ў фізічным выхаванні дзяцей. Кодэкс сямейнага здароўя

лістапад

круглы стол

класны кіраўнік, медыцынскі работнік

2.3

Тэма 3. Уплыў сям'і на эмацыйны стан дзіцяці.

Сямейны дабрабыт і сямейны няшчасце. Фактары, прычыны і індыкатары сямейнага няшчасця. Сем'і са ўтоенай формай няшчасця.

люты

псіхалагічны трэнінг

педагог-псіхолаг, педагог сацыяльны

2.4

Тэма 4. Працоўнае выхаванне дзяцей у сям'і

Выхаванне ў працы. Роля сям'і ў развіцці працаздольнасці вучня. Як навучыць сучаснае дзіця працаваць

май

круглы стол

класны

кіраўнік

3

4-ы клас

 

 

 

3.1

Тэма 1. Узроставыя псіхафізіялагічныя асаблівасці навучэнцаў 4 класа.

Пазнаваўчая рэфлексія: здольнасць усвядоміць прычыны навучальных няўдач і поспехаў. Фарміраванне адвольнасці пазнавальных працэсаў: увагі, памяці. Асобасныя асаблівасці малодшых школьнікаў

верасень

лекцыя

педагог-псіхолаг,

медыцынскі работнік

3.2

Тэма 2. Як навучыць сваё дзіця жыць у свеце людзей.

Выхаванне культуры паводзін і павагі да людзей у вучняў. Фарміраванне правіл паводзін і добрых манер. Культура асобы: культура знешнасці, зносін, гаворкі. Эфектыўныя зносіны: асноўныя складнікі

лістапад

круглы стол

класны кіраўнік, педагог сацыяльны

3.3

Тэма 3. Дзіця і кам’ютар.

Камп’ютар дома: карысць ці шкода? Камп’ютарныя гульні.

Уплыў камп’ютара на арганізм і асобу дзіцяці. Плюсы і мінусы выкарыстання камп'ютара школьнікам. Як правільна арганізаваць працу школьніка за камп'ютарам. Захаванне здароўя дзіцяці пры рабоце за камп'ютарам

люты

дыскуссія

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг

3.4

Тэма 4. Кнігі ў жыцці школьніка.

Адносіны дзіцяці да вучэбнай і мастацкай літаратуры. Як захаваць любоў да кнігі пры інфармацыйнай перагрузцы ў сучасным свеце

май

круглы стол

класны кіраўнік

   

ТЭМАТЫКА КАНСУЛЬТАЦЫЙ

для бацькоў вучняў I-IV класаў

Клас

Тэмы кансультацый для бацькоў

Адказныя

1

Псіхалагічныя асаблівасці малодшых школьнікаў

Развіццё памяці і ўвагі малодшых школьнікаў

Матывы вучэння малодшых школьнікаў

Адносіны ў сям'і як аснова ўзаемаразумення

Заахвочванне і пакаранне дзяцей у сям'і

Леварукае дзіця ў школе

педагог-псіхолаг, класны кіраўнік,

педагог сацыяльны

2

Выхаванне ветлівасці

Прафілактыка жорсткага абыходжання з дзецьмі

Як на самой справе любіць сваіх дзяцей?

Мікраклімат у сям'і і выхаванне дзіцяці Канфліктныя сітуацыі ў дзіцяча-бацькоўскіх адносінах

Роля бацькі ў выхаванні дзіцяці

Роля сям'і ў выхаванні духоўна-маральных каштоўнасцей дзіцяці

Сямейныя традыцыі каштоўнасці ў выхаванні дзяцей. Вучэнне з захапленнем

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг,

педагог сацыяльны

3

Псіхалагічныя прычыны непаспяховасці школьнікаў і іх папярэджанне

Як выявіць і развіць здольнасці дзяцей?

Гульня і праца ў жыцці дзяцей малодшага школьнага ўзросту

Ідэальныя бацькі вачыма дзяцей, ідэальнае дзіця вачыма бацькоў

Як дапамагчы дзіцяці стаць больш уважлівым?

Як прывіць дзіцяці любоў да чытання?

Канфліктныя сітуацыі паміж бацькам і дзіцем: як пачуць дзіця?

педагог-псіхолаг, класны кіраўнік,

педагог сацыяльны

4

Агрэсіўныя паводзіны: як дапамагчы дзіцяці?

Як дапамагчы дзіцяці правільна размеркаваць свой час?

Няўдалы вучань: прычыны і спосабы вырашэння праблем

Уплыў унутрысямейных адносін на эмацыйны стан дзіцяці

Інтэлектуальнае развіццё дзіцяці

Значэнне памяці і ўвагі ў інтэлектуальным развіцці дзяцей

Арганізацыя вольнага часу дзяцей у перыяд летніх канікулаў

педагог-псіхолаг, класны кіраўнік,

педагог сацыяльны інспектар па справах непаўналетніх

 

ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

БАЦЬКОЎСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА

II ступень – «Маё дзіця-падлетак»

для бацькоў вучняў V-IX класаў

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік пытанняў, якія вывучаюцца

Тэрміны правядзення

Форма правядзення

Адказныя

1

5-ы клас

 

 

 

1.1

Тэма 1. Адаптацыя дзіцяці ў новым калектыве.

Фарміраванне новага навучальнага калектыва 5 класа. Адаптацыя дзіцяці ў новым асяроддзі. Цяжкасці адаптацыі пяцікласнікаў да школы

верасень

семінар-практыкум

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг, медыцынскі работнік

1.2

Тэма 2. Дзіця сярод аднагодкаў.

Дзіцячы калектыў і яго значэнне ў развіцці асобы школьніка. Патрэбнасці дзіцяці ў прызнанні і самарэалізацыі. Праблемы лідэрства. Развіццё здольнасці да супрацы як перадумова паспяховасці ў жыцці. Як дапамагчы дзіцяці ў наладжванні адносін з аднагодкамі

лістапад

круглы стол

класны кіраўнік, педагог сацыяльны, педагог-псіхолаг,

1.3

Тэма 3. Ваша дзіця вырасла.

Асаблівасці малодшага падлеткавага ўзросту. Фізічнае, псіхічнае і сацыяльнае развіццё малодшых падлеткаў. Зносіны падлеткаў з аднагодкамі і дарослымі. Цяжкасці і рызыкі малодшага падлеткавага ўзросту

люты

лекцыя

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг, медыцынскі работнік

1.4

Тэма 4. Меры пакарання і заахвочванні ў сучаснай сям'і.

Пытанні дысцыпліны ў сям'і з малодшымі падлеткамі. Чаму не працуюць звыклыя метады выхавання. Як стаць падлетку сябрам без страты бацькоўскага аўтарытэту

май

круглы стол

класны кіраўнік, педагог сацыяльны

2

6-7 клас

 

 

 

2.1

Тэма 1. Сям'я як персанальнае мікраасяроддзе жыцця і развіцця дзіцяці. Маральныя і культурныя каштоўнасці сям'і.

Дзіця і задавальненне яго патрэб у сям'і. Псіхолага-педагагічныя фактары развіцця і выхавання дзіцяці ў сям'і. Тыпы сямейнага выхавання і іх характарыстыка. Гарманічнае сямейнае выхаванне, яго асноўныя характарыстыкі.

Праблемы маральнага выхавання дзяцей у сям'і. Маральныя традыцыі і звычаі. Каштоўнасці сям'і як аснова выхавання дзіцяці

верасень

гутарка

педагог-псіхолаг, класны кіраўнік, педагог сацыяльны

2.2

Тэма 2. Прафілактыка праблемных паводзін падлеткаў.

Дывіянтныя паводзіны падлеткаў. Формы аддыктыўных (залежных) паводзін падлеткаў (курэнне, алкагалізм, наркаманія і інш.). Прычыны залежных паводзін. Прафілактыка залежнасцяў у падлеткавым асяроддзі. Роля бацькоў у папярэджанні  дывіянтных паводзінаў падлеткаў.

лістапад

вебінар

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг

2.3

Тэма 3. Бяспека падлеткаў у сетцы Інтэрнэт.

Віртуальная рэальнасць: магчымасці і небяспекі. Асноўныя правілы медыябяспекі для бацькоў і падлеткаў. Прафілактыка інтэрнэт-рызыкоў. Як засцерагчы дзіця ад небяспек у сацыяльных сетках

люты

круглы стол

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг

2.4

Тэма 4. Арганізацыя летняга адпачынку падлеткаў.

Правілы бяспечных паводзін улетку. Небяспека вольнага баўлення часу падлеткаў. Аказанне першай медыцынскай дапамогі. Рэкамендацыі бацькам па забеспячэнні бяспекі дзяцей у летні перыяд

май

канферэн-цыя

класны кіраўнік, педагог сацыяльны

3

8-9-ы класы

 

 

 

3.1

Тэма 1. Партрэт сучаснага падлетка.

Індывідуальныя асаблівасці падлетка і характэрныя ўзроставыя рысы. Ключавыя перажыванні ўзросту. Асобасныя асаблівасці і асаблівасці зносін. Магчымыя праблемы, знешнія і ўнутраныя канфлікты, стаўленне да вучобы

верасень

гутарка

педагог-псіхолаг, медыцынскі работнік

3.2

Тэма 2. Як зберагчы падлетка ад гвалту.

Гвалт і бяспека нашых дзяцей. Віды гвалту. Аналіз праблемных сітуацый. Прафілактыка асноўных рызык. Асаблівасці віктымных паводзін (паводзін "ахвяры")

лістапад

круглы стол

педагог сацыяльны, інспектар па справах непаўналетніх

3.3

Тэма 3. Асцярожна: суіцыд.

Суіцыд сярод непаўналетніх. Віды і прычыны. Матывы суіцыдальных паводзін у падлеткаў. Індыкатары суіцыдальнай рызыкі.

Прафілактыка суіцыдальных паводзін

люты

дыскусія  

педагог сацыяльны, педагог-псіхолаг

3.4

Тэма 4. Прафесійная арыентацыя. Як дапамагчы падлетку абраць прафесію?

Прафесійныя намеры і магчымасці навучэнцаў. Уплыў сям'і на выбар прафесіі падлеткам. Як бацькі могуць падтрымаць дзіця пры выбары прафесіі? Знаёмства бацькоў навучэнцаў з вынікамі дыягностыкі схільнасцей, здольнасцей і прафесійных інтарэсаў падлеткаў.

красавік

гутарка

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг

 

ТЭМАТЫКА КАНСУЛЬТАЦЫЙ

для бацькоў вучняў V- ІХ класаў

Клас

Тэмы кансультацый для бацькоў

Адказныя

5

Маё дзіця становіцца падлеткам

Псіхалагічныя асаблівасці малодшых падлеткаў

Дзіця ў калектыве аднагодкаў

Міжасобасныя зносіны падлеткаў

Адносіны ў сям'і

Камп’ютарныя гульні: карысць ці шкода?

Пытанні дысцыпліны

Адказнасць бацькоў за выхаванне дзяцей

педагог-псіхолаг,

педагог сацыяльны,

класны кіраўнік,

інспектар па справах непаўналетніх

6

Роля бацькі і маці ў выхаванні дзіцяці

Як навучыць вучыцца з задавальненнем?

Школьныя канфлікты

Цяжкасці пераходнага ўзросту

Як папярэдзіць ужыванне падлеткамі псіхаактыўных рэчываў?

Хлопчыкі і дзяўчынкі: як будаваць узаемаадносіны?

Працоўнае выхаванне ў сям'і

педагог-псіхолаг,

педагог сацыяльны,

класны кіраўнік,

медыцынскі работнік,

інспектар па справах непаўналетніх

7

Ваша любимае неідэальнае дзіця

Падлеткавы ўзрост: праблемы палавога паспявання

Цяжкасці зносін. Канфлікты паміж падлеткамі, асноўныя прычыны канфліктаў Каханне і сяброўства ў падлеткавым узросце

Як дапамагчы дзіцяці стаць дарослым?

Падлеткі ў сацыяльных сетках: бяспечныя паводзіны

Асаблівасці ўзаемаадносін паміж братамі і сёстрамі ў сям'і

Прадухіленне адчужанасці паміж бацькамі і дзецьмі

Як пачуць дзіця, пакуль яно не стала «цяжкім»?

педагог-псіхолаг,

педагог сацыяльны,

класны кіраўнік,

медыцынскі работнік

8

Як навучыцца разумець і прымаць падлетка?

Аб бацькоўскім аўтарытэце

Канфлікты з падлеткам: як паводзіць сябе ў канфліктных сітуацыях?

Падлетак у сацыяльных сетках: што рабіць?

Як навучыць падлетка быць адказным за свае ўчынкі?

Хатняя праца: задавальненне ці пакаранне?

Адносіны паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі: праблемы палавога выхавання

Як захаваць рэпрадуктыўнае здароўе падлетка?

педагог-псіхолаг,

педагог сацыяльны,

класны кіраўнік,

медыцынскі работнік

9

Фарміраванне правасвядомасці і адказнасці падлетка за свае ўчынкі. Самаацэнка паводзін

Як дапамагчы падлетку ў выбары прафесіі?

Як навучыць дзяцей распараджацца грашыма?

Вольны час і яго значэнне ў фарміраванні асобы падлетка

Інтэрнэт-залежнасць: шляхі пераадолення

Арганізацыя вольнага часу дзяцей у перыяд летніх канікулаў

Адказнае бацькоўства - залог дабрабыту сям'і

педагог-псіхолаг,

педагог сацыяльны,

класны кіраўнік,

інспектар па справах непаўналетніх

 

ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

БАЦЬКОЎСКАГА УНІВЕРСІТЭТА

IIІ ступень – «Маё дзіця-старшакласнік»

для бацькоў вучняў Х-XІ класаў

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік пытанняў, якія вывучаюцца

Тэрміны правядзення

Форма правядзення

Адказныя

1

10 клас

 

 

 

1.1

Тэма 1. Здароўе - гэта жыццё.

Фактары рызыкі для здароўя сучаснай моладзі. Праблема здаровага харчавання. Захапленне дыетамі.

Гіпадынамія - праблема сучасных маладых людзей. Стрэс і яго ўплыў на здароўе. Шкодныя звычкі.

Захаванне здароўя і правілы здаровага ладу жыцця. Рэжым дня

верасень

гутарка

педагог сацыяльны, медыцынскі работнік

1.2

Тэма 2. Першае каханне ў жыцці вашага дзіцяці.

Асаблівасці юнацкага кахання. Культура паводзін закаханых. Як дапамагчы, а не нашкодзіць взрослеющему дзіцяці

лістапад

круглы стол

педагог-псіхолаг, медыцынскі работнік

1.3

Тэма 3. Роля сям'і ў фарміраванні рэпрадуктыўнага здароўя юнакоў і дзяўчат.

Рэпрадуктыўнае здароўе юнакоў і дзяўчат. Фактары рызыкі для рэпрадуктыўнага здароўя. Умовы захавання рэпрадуктыўнага здароўя.

Адносіны паміж юнакамі і дзяўчатамі, каханне і сэксуальныя адносіны.

Рызыкоўныя паводзіны моладзі. Незапланаваная цяжарнасць і аборт. Прафілактыка ЗППШ.

Стыль жыцця і рэпрадуктыўнае здароўе моладзі. Уплыў сямейнага выхавання на фармаванне ў падлеткаў каштоўнасці рэпрадуктыўнага здароўя

люты

гутарка

педагог-псіхолаг,

педагог сацыяльны,

класны кіраўнік,

медыцынскі работнік

1.4

Тэма 4. Як дапамагчы старшакласніку здабыць упэўненасць у сабе?

Уплыў сарамлівасці і няўпэўненасці на навучальныя поспехі старшакласніка. Шляхі пераадолення сарамлівасці і няўпэўненасці старшакласніка дома і ў школе

красавік

круглы стол

класны кіраўнік,

педагог-псіхолаг

2

11 клас

 

 

 

2.1

Тэма 1. Як дапамагчы старшакласніку ў прафесійным самавызначэнні?

Вызначэнне прафесійных схільнасцей і здольнасцей старшакласнікаў. Фактары, якія ўплываюць на выбар прафесіі. Роля бацькоў у працэсе выбару прафесіі і самавызначэнні старшакласніка. Прыярытэты старшакласнікаў у выбары прафесіі. Прафесійныя дынастыі.

Дапамога старшакласнікам у выбары будучай прафесіі

верасень

семінар-практыкум

класны кіраўнік, педагог-псіхолаг

2.2

Тэма 2. Як засцерагчы дзіця ад залежнасцяў?

Залежныя паводзіны, яго прычыны, фактары рызыкі. Фарміраванне залежнасці.

Віды пагроз, якія ўяўляюць небяспеку для жыцця, фізічнага, псіхічнага і маральнага здароўя і паўнацэннага развіцця старшакласніка. Інтэрнэт-залежнасць. Шляхі прафілактыкі і пераадоленні: памятка для бацькоў

лістапад

гутарка

педагог-псіхолаг, педагог сацыяльны, медыцынскі работнік, інспектар па справах непаўналетніх

2.3

Тэма 3. Падрыхтоўка старшакласнікаў да будучага сямейнага жыцця.

Выхаванне старшакласніка як будучага сем'яніна. Фарміраванне ўсвядомленага стаўлення да ўступлення ў шлюб і будучага сямейнага жыцця. Фарміраванне каштоўнасных адносін да бацькоўства, нараджэння і выхавання дзяцей.

Роля сямейных узаемаадносін і традыцый у падрыхтоўцы старшакласнікаў да сямейнага жыцця

люты

вебінар

педагог сацыяльны, класны кіраўнік

2.4

Тэма 4. Як дапамагчы дзіцяці ў перыяд падрыхтоўкі да іспытаў?

Прафілактыка экзаменацыйнага стрэсу. Фактары, якія ўзмацняюць і якія зніжаюць трывогу. Як дапамагчы старшакласніку зладзіцца з трывогай (мнематэхнікі, прыёмы канцэнтрацыі ўвагі і прыёмы паслаблення ў стрэсавай сітуацыі).

Супрацоўніцтва бацькоў і педагогаў у перыяд падрыхтоўкі старшакласнікаў да іспытаў. Дапамога ў падрыхтоўцы да іспытаў: правілы для бацькоў выпускнікоў. Рэжым навучальнай працы і адпачынку ў экзаменацыйны перыяд

красавік

семінар-практыкум

класны кіраўнік,

педагог-псіхолаг,

медыцынскі работнік

 

ТЭМАТЫКА КАНСУЛЬТАЦЫЙ

для бацькоў вучняў Х- ХІ класаў

Клас

Тэмы кансультацый для бацькоў

Адказныя

10

Псіхафізіялагічныя асаблівасці дзесяцікласнікаў

Самавыхаванне старшакласнікаў як умова маральнага выхавання

Ці асабістая гэтая справа - асабістае шчасце?

Фарміраванне сямейна-шлюбных каштоўнасцей старшакласнікаў

Выхаванне маральнага ідэалу, духоўнага свету старшакласнікаў

Кім быць і якім быць?

Арганізацыя вольнага часу старшакласнікаў

Асаблівасці здароўя і фізічнага развіцця старшакласніка

Рэжым навучальнай і фізічнай працы, асабістая гігіена

класны кіраўнік,

педагог сацыяльны,

педагог-псіхолаг,

медыцынскі работнік

11

Цяжкасці асобаснага росту і іх уплыў на навучанне

Навуковая арганізацыя навучальнай працы старшакласнікаў

Роля тэатра, кіно і тэлебачання ў фарміраванні эстэтычных ідэалаў у старшакласнікаў

Закон і адказнасць непаўналетніх

Фарміраванне здаровага ладу жыцця

Фізічная дасканаласць, гатоўнасць старшакласнікаў да працы, ваеннай службы

Самарэалізацыя асобы

педагог-псіхолаг,

класны кіраўнік,

педагог сацыяльны,

інспектар па справах непаўналетніх,

медыцынскі работнік

26.10.2022 06:09 - 21.09.2023 23:03

згарнуць

Метадычная капілка

Памятка для родителей первоклассника по адаптации

Памятка для родителей первоклассника.

 ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

1.Следить за режимом дня ребенка.

2.Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома. Создание условий для двигательной активности  ребенка между выполнением уроков.

3.Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, соблюдение правил освещения рабочего места.

4.Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких мышц кистей рук.

5.Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и овощей,

6.Организация правильного питания ребенка.

7.Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие двигательной активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение спортивного инвентаря: скакалки, гантели и так далее.

8.Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных качеств сохранения собственного здоровья.

 

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

- Создание благоприятного психологического климата в отношении ребенка со стороны всех членов семьи.

-  Роль самооценки ребенка в адаптации к школе (чем ниже самооценка, тем больше трудностей у ребенка в школе.

 - Первое условие школьного успеха – самоценность ребенка для его родителей.

- Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню.

- Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников).

- Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические наказания.

- Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к школе, быстро теряют интерес, если чувствуют со стороны взрослых насилие, сарказм и жестокость.

- Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организации обоснованного контроля за его учебной деятельностью.

-   Поощрение ребенка и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка. Развитие самоконтроля и самооценки, самодостаточности ребенка.

 

 

 

 

Рекомендации по развитию положительных эмоций вашего ребенка.

 

Папы и мамы! Дедушки и бабушки! Помните!

 1. От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у ребенка складывается ощущение: «со мной все в порядке», «Я - хороший ребенок». От сигналов осуждения, недовольства, критики – ощущение «со мной что-то не так», «я – плохой».
 2. Душевная копилка ребенка работает день и ночь ее ценность зависит от того, что мы туда бросаем.
 3. Научиться слушать своего ребенка в радости и в горести.
 4. Даже требования, которые вы предъявляете своему ребенку, должны быть наполнены любовью и надеждой.
 5. Наказывая своего ребенка, оставайтесь рядом с ним, не избегайте общения с ним.
 6. Станьте для своего ребенка примером для подражания в проявлении положительных эмоций по отношению к членам своей семьи и к другим людям.
 7. Обнимайте и целуйте своего ребенка в любом возрасте.
 8. Не разговаривайте со своим ребенком с равнодушным и безразличным лицом.
 9. Проводите со своим ребенком достаточное количество времени, и не сетуйте на то, что у вас этого времени нет.
 10. Заводите в семье свои  красивые, добрые и светлые ритуалы общения, которые сделают вашу жизнь и жизнь вашего ребенка теплее и радостнее.

Ритуалы, которые нравятся детям

 • перед уходом в школу получить объятие родителей и напутственное слово или жест, в котором будет маленькая тайна взрослого и ребенка;
 • придя из школы, рассказать о своих удачах и проблемах и получить слова поддержки и участия за чашкой чая;
 • в выходной день обсудить прожитую неделю и ее значение для детей и родителей;
 • посидеть в сумерках при свечах рядом с мамой и папой;
 • на ночь услышать доброе пожелание;
 • в свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их для других членов семьи;
 • вместе с мамой готовить к празднику и печь красивый торт, а с папой просто поговорить по душам;
 • посидеть с мамой и папой, взявшись за руки во время своей болезни и попросить у них любимую еду или что-то такое, чего очень давно хотелось.

 

05.02.2022 13:27 - 05.02.2022 13:27

згарнуць