Бацькоўскі ўніверсітэт

РЭСПУБЛІКАНСКІ ПРАЕКТ «БАЦЬКОЎСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ»

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ ПЛАТФОРМА

Актуальнай формай арганізацыі работы з бацькамі ў 2021/2022 навучальным годзе ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі становіцца рэалізацыя праекта «Бацькоўскі ўніверсітэт». Прызначэнне Бацькоўскіх універсітэтаў - псіхолага-педагагічная асвета бацькоў, азнаямленне з інфармацыяй па розных пытаннях выхавання, стварэнне ўмоў, якія садзейнічаюць развіццю ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям'і і школы.

Школа з'яўляецца важнейшым сацыяльным інстытутам, з якім сям'я ўзаемадзейнічае на працягу ўсяго навучання дзіцяці. Эфектыўнасць адукацыі і выхавання дзіцяці шмат у чым залежыць ад таго, наколькі цесная гэтая сувязь. Патрабаванні сучаснай рэальнасці стымулююць педагогаў авалодваць найноўшымі педагагічнымі тэхналогіямі для выкарыстання іх у сваёй працы, шукаць эфектыўныя формы ўзаемадзеяння з бацькамі. Супрацоўніцтва сям'і і школы ў інтарэсах дзіцяці можа быць паспяховым толькі ў тым выпадку, калі яны стануць саюзнікамі, што дасць магчымасць ім лепш даведацца пра дзіця, улічваць яго індывідуальныя асаблівасці пры развіцці яго здольнасцей, сфарміраваць жыццёвыя арыенціры і каштоўнасныя прыярытэты.

Практыка паказвае, што не ўсе бацькі маюць дастатковы ўзровень ведаў і ўменняў у галіне выхавання і адчуваюць цяжкасці ў развіцці і выхаванні дзіцяці, устанаўленні кантактаў з дзецьмі. Бацькі не валодаюць у дастатковай меры ведамі ўзроставых і індывідуальных асаблівасцей развіцця дзіцяці, часта ажыццяўляюць выхаванне інтуітыўна, што, як правіла, не прыносіць пазітыўных вынікаў. Не заўсёды бацькі разумеюць сваё дзіця. Бацькі могуць слухаць, але не чуць дзіця, што прыводзіць да складанасцяў ва ўзаемаадносінах. У такіх сем'ях часта няма трывалых міжасобасных сувязяў паміж бацькамі і дзецьмі і, як следства, "аўтарытэтам" становіцца вонкавае, часцяком негатыўнае асяроддзе, што прыводзіць да "выхаду" дзіцяці з-пад уплыву сям'і.

Педагогам, педагогам-псіхолагам, сацыяльным педагогам важна ўстанавіць партнёрскія адносіны з сям'ёй кожнага выхаванца, стварыць атмасферу ўзаемападтрымкі і агульнасці інтарэсаў. На сучасным этапе развіцця сувязным звяном паміж школай і сям'ёй з'яўляюцца спецыялісты сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы. Менавіта ад іх працы залежыць тое, наколькі сем'і разумеюць палітыку, якая праводзіцца школай у адносінах да выхавання, навучання дзяцей, удзельнічаюць у яе рэалізацыі. Пры гэтым сям'я павінна разглядацца як галоўны заказчык і саюзнік у выхаванні дзяцей, а аб'яднанне намаганняў педагогаў і бацькоў створыць спрыяльныя ўмовы для развіцця дзіцяці.

Мэта Бацькоўскага ўніверсітэта – павышэнне педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, фарміраванне адказнага, пазітыўнага бацькоўства. Універсітэт педагагічных ведаў для бацькоў павінен садзейнічаць устанаўленню кантактаў бацькоў са школай, узаемадзеянню бацькоў і педагогаў у выхаванні, развіцці і сацыялізацыі дзіцяці.

Асноўныя задачы Бацькаўскага ўніверсітэта:

фарміраванне каштоўнасна-сэнсавых асноў бацькоўства; актуалізацыя пачуцця адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;
фарміраванне і развіццё псіхолага-педагагічных кампетэнцый бацькоў у галіне сямейнага выхавання (фарміраванне ведаў аб сямейнай псіхалогіі, дзіцяча-бацькоўскіх адносінах, узроставых асаблівасцях дзяцей, фарміраванне гарманічных сямейных адносін, навыкаў канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічанне развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;
забеспячэнне мэтанакіраванай работы па прафілактыцы сямейнага няшчасця і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнне рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікнення цяжкасцей у сямейным выхаванні, аказанне своечасовай псіхолага-педагагічнай і інфармацыйнай дапамогі сем'ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю;
арганізацыя эфектыўнага супрацоўніцтва і партнёрства бацькоў навучэнцаў і ўстановы адукацыі і г.д.
Мэтавая група - бацькі (законныя прадстаўнікі) навучэнцаў.

Накірункі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

I. Арганізацыйны:

фарміраванне вочнай і дыстанцыйнай форм навучання ў Бацькоўскім універсітэце;
распрацоўка "Інтэрнэт-сайта бацькоўскага ўніверсітэта";
стварэнне ў папулярных сацыяльных сетках («Укантакце», «Аднакласнікі», «Facebook») Інтэрнэт-рэсурсаў для размяшчэння інфармацыі аб дзейнасці Бацькоўскага ўніверсітэта (анонс маючых адбыцца сустрэч, навіны аб мінулых сустрэчах, матэрыялы адукацыйнага характару для бацькоў і г.д.).
II. Інфармацыйна-асветніцкі:

прэзентацыя зместу праграмы і мерапрыемстваў Бацькоўскага ўніверсітэта;
арганізацыя псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў па розных аспектах сямейнага выхавання:
- прававое: аб магчымасцях, правах і абавязках у ажыццяўленні адукацыйных запатрабаванняў сям'і;

- псіхолага-педагагічнае: аб метадах і формах выхавання, навучання дзіцяці;

- грамадзянскае: аб шляхах развіцця адукацыі, школы.

кансультаванне бацькоў па юрыдычных, псіхолага-педагагічных і іншых праблемах.
III. Змястоўны:

навукова-метадычнае забеспячэнне фарміравання псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў у галіне выхавання і развіцця дзяцей з улікам сацыякультурных традыцый, сучасных праблем і асаблівасцей развіцця грамадства;
пашырэнне выхаваўчага і творчага патэнцыялу бацькоў і сям'і ў цэлым.
Выхаваўчая дзейнасць Бацькоўскага ўніверсітэта будуецца:

- на адзнацы бацькамі ўласнага жыццёвага вопыту;

- на набыцці новых спазнанняў у апоры на ўласныя ўнутраныя рэзервы;

- на стабільных зносінах дзяцей і іх бацькоў;

- на фармаванні атмасферы пошуку новых ведаў;

- на самаўдасканаленні бацькоў праз усведамленне імі індывідуальнага погляду на дзіця;

- на развіцці творчых здольнасцей членаў сям'і;

- на ўменні бачыць вынікі развіцця дзяцей;

- на ўменні бачыць цяжкасці і шукаць шляхі іх пераадолення, выбудоўваць усходы поспеху.

Праца Бацькоўскага ўніверсітэта арганізуецца з улікам заканамернасцяў развіцця дзіцяці ў розныя ўзроставыя перыяды па трох ступенях:

I ступень - "Маё дзіця - малодшы школьнік" - для бацькоў навучэнцаў I-IV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

II ступень - "Маё дзіця - падлетак" - для бацькоў навучэнцаў V-IX класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

III ступень - "Маё дзіця - старшакласнік" - для бацькоў навучэнцаў X-XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Прапанаваныя напрамкі будуць садзейнічаць уключэнню бацькоў у актыўнае супрацоўніцтва са школай у вырашэнні праблем сямейнага выхавання. Арганізацыя ўзаемадзеяння з бацькамі навучэнцаў у рамках Бацькоўскага ўніверсітэта дасць магчымасць аб'яднаць намаганні бацькоў, педагогаў, педагогаў-псіхолагаў, педагогаў сацыяльных і іншых спецыялістаў па арганізацыі канструктыўнага дыялога ў пошуку адказаў на актуальныя пытанні сямейнага выхавання.

Формы правядзення заняткаў:

традыцыйныя (лекцыі, гутаркі, канферэнцыі, круглыя ​​сталы, дыскусіі, семінары-практыкумы, майстар-класы, псіхалагічныя трэнінгі, індывідуальныя гутаркі і кансультацыі, апытанні бацькоў па рознай тэматыцы, абмен досведам працы і г.д.);
дыстанцыйныя (вебінары, форумы, on-line кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, работа на гарачай лініі ўстановы адукацыі, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў, улётак, афармленне стэндаў, анкетаванне бацькоў, стварэнне і абнаўленне кутка педагога-псіхолага у кожным класе, прыцягненне бацькоў да ўдзелу ў тэматычных выставах і іншых мерапрыемствах). 


Чакаемыя вынікі працы Бацькоўскага ўніверсітэта:

- фарміраванне ў бацькоў свядомага стаўлення да бацькоўства;

- павышэнне цікавасці бацькоў да самаадукацыі;

- задавальненне патрэбнасці сям'і вучня ў адукацыйных паслугах: у навучанні, псіхолага-педагагічнай падтрымцы і інш.;

- павышэнне ўзроўню педагагічнай культуры бацькоў;

- актывізацыя бацькоў у вырашэнні сямейных праблем, скарачэнне колькасці праблемных сем'яў, выпадкаў сямейнага гвалту, памяншэнне колькасці падлеткаў з дэвіянтнымі паводзінамі;

- развіццё ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям'і і ўстановы адукацыі;

- ахоп бацькоўскім усенавучам большасці бацькоў навучэнцаў, дзякуючы сістэме дыстанцыйнага навучання.

Заняткі Бацькоўскага ўніверсітэта праводзяцца адзін раз у чвэрць. Кансультацыі для бацькоў праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленым графікам. Тэматыка заняткаў і кансультацый з бацькамі пабудавана з улікам узроставых псіхалагічных асаблівасцей вучняў.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

РОДИТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 

п/п

Тема занятий,

перечень изучаемых вопросов.

Аудитория

(1 ступень 1-4 кл.)

(2 ступень 5-8 кл.)

(3 ступень 9-11 кл)

Форма проведения

Сроки

Ответственные

1 четверть

1

Адаптация учеников в 1 классе. Причины социально-психологической дезадаптации. Помощь ребёнку в адаптации к школе.

1 ступень

 Родители учеников 1 классов

Лекция/ вебинар

Сентябрь

Педагог-психолог Макаревич А.А.

2

Значение семейных традиций в формировании и развитии личности ребёнка.

2 ступень

Родители учеников

5-8 классов

Круглый стол

Октябрь

Классные руководители

3

Как уберечь ребёнка от зависимостей? Интернет-зависимость. Пути профилактики и преодоления: памятка для родителей.

3 ступень

Родители учеников

9-11 классов

Конференция

Октябрь

Педагог социальный, мед. работник.

2 четверть

4

Режим дня школьника. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Организация режима дня школьника. Воспитание самостоятельности и организованности у первоклассников

1 ступень

Родители учеников 1-4 классов

Семинар-практикум

Ноябрь

Классные руководители, мед. работник.

5

Трудности адаптации пятиклассников к школе.

Адаптация ребёнка к новой среде

2 ступень

Родители учеников 5 кл.

Лекция

Декабрь

Педагог-психолог Макаревич А.А.

6

Факторы риска для здоровья современной молодёжи. Правила здорового образа жизни.

3 ступень

Родители учеников

9-11 классов

Круглый стол

Декабрь

Педагог социальный, мед. работник.

3 четверть

7

Как выявить и развить способности детей? Мотивы учения младших школьников.

1ступень.

Родители учеников 1-4 классов пень

Дискуссия

Январь

Классные руководители,

8

Подростковый возраст: трудности общения, конфликты между подростками, основные причины конфликтов.

2 ступень

Родители учеников

5-8  классов

Семинар-практикум

Февраль

Педагог социальный

9

Проблемы старшеклассников при выборе профессии. Помощь родителей в профессиональной ориентации детей.

3 ступень

Родители учеников

9-11 классов

Лекция

Март

Педагог-психолог Макаревич А.А

4 четверть

10

Детский коллектив и его значение в развитии личности школьника. Потребности ребёнка в признании и самореализации.

1 ступень

Родители учеников 1-4 классов пень

Круглый стол

Апрель

Педагог социальный

11

Организация летнего отдыха подростков. Рекомендации родителям по обеспечению безопасности детей в летний период.

2 ступень

Родители учеников

5-8 классов

Конференция

Апрель

Классные руководители,

12

Сотрудничество родителей и педагогов в период подготовки старшеклассников к экзаменам. Помощь в подготовке к экзаменам: правила для родителей выпускников.

3 ступень

Родители выпускников 9, 11 классов.

Семинар-практикум

Май

Педагог-психолог Макаревич А.А.

 

 

17.01.2022 18:14 - 05.02.2022 13:27

згарнуць

Памятка для родителей первоклассника по адаптации

Памятка для родителей первоклассника.

 ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

1.Следить за режимом дня ребенка.

2.Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома. Создание условий для двигательной активности  ребенка между выполнением уроков.

3.Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, соблюдение правил освещения рабочего места.

4.Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких мышц кистей рук.

5.Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и овощей,

6.Организация правильного питания ребенка.

7.Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие двигательной активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение спортивного инвентаря: скакалки, гантели и так далее.

8.Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных качеств сохранения собственного здоровья.

 

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

- Создание благоприятного психологического климата в отношении ребенка со стороны всех членов семьи.

-  Роль самооценки ребенка в адаптации к школе (чем ниже самооценка, тем больше трудностей у ребенка в школе.

 - Первое условие школьного успеха – самоценность ребенка для его родителей.

- Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню.

- Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников).

- Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические наказания.

- Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к школе, быстро теряют интерес, если чувствуют со стороны взрослых насилие, сарказм и жестокость.

- Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организации обоснованного контроля за его учебной деятельностью.

-   Поощрение ребенка и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка. Развитие самоконтроля и самооценки, самодостаточности ребенка.

 

 

 

 

Рекомендации по развитию положительных эмоций вашего ребенка.

 

Папы и мамы! Дедушки и бабушки! Помните!

 1. От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у ребенка складывается ощущение: «со мной все в порядке», «Я - хороший ребенок». От сигналов осуждения, недовольства, критики – ощущение «со мной что-то не так», «я – плохой».
 2. Душевная копилка ребенка работает день и ночь ее ценность зависит от того, что мы туда бросаем.
 3. Научиться слушать своего ребенка в радости и в горести.
 4. Даже требования, которые вы предъявляете своему ребенку, должны быть наполнены любовью и надеждой.
 5. Наказывая своего ребенка, оставайтесь рядом с ним, не избегайте общения с ним.
 6. Станьте для своего ребенка примером для подражания в проявлении положительных эмоций по отношению к членам своей семьи и к другим людям.
 7. Обнимайте и целуйте своего ребенка в любом возрасте.
 8. Не разговаривайте со своим ребенком с равнодушным и безразличным лицом.
 9. Проводите со своим ребенком достаточное количество времени, и не сетуйте на то, что у вас этого времени нет.
 10. Заводите в семье свои  красивые, добрые и светлые ритуалы общения, которые сделают вашу жизнь и жизнь вашего ребенка теплее и радостнее.

Ритуалы, которые нравятся детям

 • перед уходом в школу получить объятие родителей и напутственное слово или жест, в котором будет маленькая тайна взрослого и ребенка;
 • придя из школы, рассказать о своих удачах и проблемах и получить слова поддержки и участия за чашкой чая;
 • в выходной день обсудить прожитую неделю и ее значение для детей и родителей;
 • посидеть в сумерках при свечах рядом с мамой и папой;
 • на ночь услышать доброе пожелание;
 • в свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их для других членов семьи;
 • вместе с мамой готовить к празднику и печь красивый торт, а с папой просто поговорить по душам;
 • посидеть с мамой и папой, взявшись за руки во время своей болезни и попросить у них любимую еду или что-то такое, чего очень давно хотелось.

 

05.02.2022 13:27 - 05.02.2022 13:27

згарнуць